BMW 5-SE­RIE.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

BMW job­bar re­dan med näs­ta ge­ne­ra­tion av 5-se­rie och här är de förs­ta bi­lar­na ute på vin­ter­vä­gar i Sve­ri­ge. Vi hop­pas myc­ket på att näs­ta ge­ne­ra­tion stor­säl­ja­re från BMW ska få en re­jält upp­da­te­rad in­red­ning och in­stru­men­te­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.