Myc­kat att skri­va om XC90

Allt Om BILAR - - Brev -

Vad vet ni om Volvos ökänt sva­ga spin­del­le­der, buss­ning­ar i fram­vagn/bak­vagn, klap­perstag och fjä­der­sä­ten, bärar­mar med me­ra, det som kan bli av­gö­ran­de för om den­na bil kom­mer att fun­ka på mark­na­den? Vo­re rik­tigt in­tres­sant att få re­da på om dom för­stärkt des­sa en­he­ter i nya XC90!

Fred­die Wis­sel­gren med gam­mal XC90 ;-)

JAN-ERIK:

Ja, verk­li­gen in­tres­sant. Men än så länge har in­te Vol­vo vi­sat så väl­digt myc­ket av de­tal­jer­na un­der ska­let. Men det är klart att kva­li­tet på de de­lar som Vol­vo byg­ger själ­va och de som de kö­per in kom­mer att spe­la en stor roll för hur bra bi­len är som be­gag­nad. Som tur är finns det myc­ket att be­rät­ta om nya XC90 framö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.