Upp­kopp­ling i Opel

Allt Om BILAR - - Brev -

Du skri­ver att tjäns­ten med Opel OnS­tar blir gra­tis. Hur sjut­ton går det till? Tek­niskt allt­så. Kom­mer Opel att bju­da på upp­kopp­ling? Hur skall det an­nars kun­na le­ve­re­ras gra­tis? Och om man in­te har egen upp­kopp­ling an­nars, så ser jag det omöj­ligt att an­vän­da gre­jen. El­ler hur?

Inge­mar Andersson

JAN-ERIK: Opel OnS­tar ska lan­se­ras i Sve­ri­ge näs­ta år och vi får se hur Opel Sve­ri­ge kom­mer att gö­ra det rent tek­niskt och prak­tiskt, om det blir i sam­ar­be­te med nå­gon mo­bi­lo­pe­ra­tör. Ef­ter det förs­ta ­gra­tiså­ret är det tro­li­ga att du kom­mer att be­ta­la för tjäns­ten till Opel.

ALLT OM BI­LAR skrev om XC90 i mars­num­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.