Ta ef­ter Eng­land

Allt Om BILAR - - Brev -

Det­ta har po­li­sen i Eng­land haft i åra­tal, NPR, Num­ber Pla­te Re­a­ding. Var­för mås­te vi i Sve­ri­ge alltid va­ra sist med des­sa tra­fik­sä­ker­hets­hö­jan­de åt­gär­der? Om nå­got år kanske vi kan få en lag mot att snac­ka i te­le­fon när vi kör? Det har man ock­så haft i Eng­land i åra­tal nu...

Robert JAN-ERIK: Den la­gen är in­te bra. Att ta ef­ter and­ra är in­te alltid rätt och jag gil­lar att vi tän­ker själ­va, på svens­ka för­hål­lan­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.