Finns i tre oli­ka ni­vå­er

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BI­LEN GÅR ATT kö­pa i tre oli­ka ut­rust­ningsni­vå­er, Co­re, Vi­sion och Op­ti­mum. Och det finns rätt myc­ket ut­rust­ning re­dan från start. Väl­jer man Op­ti­mum får man med näs­tan allt man kan be­hö­va, in­klu­si­ve con­nect-sy­ste­met där man kan an­slu­ta sin smartp­ho­ne och en skön lju­dan­lägg­ning från tys­ka Bo­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.