Vän­tar på krock­test

Allt Om BILAR - - Provkörning -

CX- 3 HAR ÄN­NU in­te bli­vit krock­testad av Eu­ro Ncap, så det är svårt att be­dö­ma lä­get än. Grund­läg­gan­de sä­ker­hets­funk­tio­ner som air­bags fram och i si­dor­na, krock­gar­di­ner och fil­by­tesvar­na­re. CX-3 kom­mer ock­så med ad­ap­tiv fart­hål­la­re och har ett au­tobroms­sy­stem som kla­rar 30 km/ h som stan­dard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.