Kva­li­tet rakt ige­nom

Allt Om BILAR - - Provkörning -

PRE­CIS SOM NÄR det gäl­ler den ex­te­ri­ö­ra de­sig­nen har Maz­da lyc­kats få till käns­lan i ku­pén hos lill-su­ven CX-3. Här finns en tan­ke bakom var­je de­talj och kva­li­tets­käns­lan är god rakt ige­nom. Nja, näs­tan. Det finns någ­ra plasti­ga­re de­tal­jer som drar ner be­ty­get en aning, kanske be­ror det på att bi­len vi kör är en för­se­rie­bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.