Li­ten och svår­las­tad

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DEN HÄR LIL­LA bi­len – den är knappt 4,3 me­ter långt – bju­der på bra rätt bra ut­rym­men i ku­pén. Det blir dock in­te ­spe­ci­ellt myc­ket över för pack­ning. 350 li­ter går att kläm­ma in i bak­luc­kan. Väl­jer man en bil med sto­ra lju­dan­lägg­ning­en för­svin­ner 50 li­ter. Och den lil­la last man får in mås­te lyf­tas över en hög last­trös­kel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.