Snyg­gast i klas­sen?

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET HÄR KAN va­ra klas­sens snyg­gas­te bil. Den här mo­del­len ser bra ut på bild – men är fak­tiskt än­nu läck­ra­re när man ser den i verkligheten. Lin­jer­na ger ett bå­de ele­gant och at­le­tiskt in­tryck. Bi­lar ut­rus­ta­de med 18-tums­hjul tar yt­ter­li­ga­re ett kliv upp­åt när det gäl­ler ut­se­en­de. Fint ge­nom­ar­be­ta­de de­tal­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.