Kla­rar det mesta

Allt Om BILAR - - Provkörning -

PA­NA­ME­RA ÄR IN­TE nå­gon stor­las­ta­re, men med si­na 445 li­ter i bak kla­rar den många trans­portupp­drag. Fäl­ler du bak­sä­tet blir siff­ran 1 263 li­ter, så visst fun­kar en tur till Ikea. Last­trös­keln är hög och det är svårt att und­vi­ka att kom­ma stö­ta i bi­len med las­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.