Sans­löst dyr i drift

Allt Om BILAR - - Provkörning -

1 217 000 kro­nor kos­tar en Porsche Pa­na­me­ra GTS i bas­ver­sion. Och på det får du räk­na med saf­ti­ga bräns­le­kost­na­der. Visst får du en här­lig bil… men än­då. För peng­ar­na kan du i stäl­let kö­pa sport­bi­len Cay­man S – en bra lång­färds­kom­bi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.