Högs­ta be­tyg i krock­test

Allt Om BILAR - - Provkörning -

ETT GE­DI­GET SÄKERHETSPAKET in­går med au­tobroms för stads­tra­fik, fi­las­si­stent, dö­da vin­keln-var­na­re och över­vak­ning av kor­san­de tra­fik när man bac­kar. För­u­tom det har bi­len högs­ta be­tyg i Eu­ro NCAP. I den hög­re ut­rust­ningsni­vån in­går mer sä­ker­het som au­tobroms i höga has­tig­he­ter, och när man bac­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.