Man sit­ter be­kvämt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DE NYA STO­LAR­NA er­bju­der bra stöd och kom­fort, och fy­ra vux­na per­so­ner sit­ter be­kvämt i bi­len. Bak finns gott om tak­höjd. Bå­de chas­si och lju­di­so­le­ring har för­bätt­rats för att öka kom­for­ten. Huruvi­da Maz­dan är bätt­re på svensk as­falt åter­står för­stås att se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.