Lätt att bli im­po­ne­rad

Allt Om BILAR - - Provkörning -

522 LI­TER RYMS där bak. Sä­te­na fäl­ler man en­kelt med ett li­tet ryck i ett hand­tag vid last­öpp­ning­en, och då ryms 1662 li­ter. Här finns ut­fäll­ba­ra kro­kar till kas­sar, och en an­nan smart de­talj är att in­syns­skyd­det föl­jer med upp när man öpp­nar ba­ga­geluc­kan. När vi testade nya Maz­da6 blev vi im­po­ne­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.