Ge­ne­rös ga­ran­ti­tid

Allt Om BILAR - - Provkörning -

I OCH MED att den fyr­hjuls­driv­na ver­sio­nen ba­ra er­bjuds med die­sel­mo­tor och in­stegs­ver­sio­nen lan­dar i den näst högs­ta ut­rust­ningsni­vån lan­dar prislap­pen där­ef­ter. I ut­byte får man en rik­tigt väl­ut­rus­tad bil, och Maz­da er­bju­der fort­fa­ran­de den ge­ne­rö­sa ga­ran­ti­ti­den på 10 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.