För­bruk­ning stäm­mer in­te

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BMW UPP­GER EN för­bruk­ning på 4,3 li­ter die­sel per tio mils blan­dad kör­ning. Det är helt klart god­känt, men krä­ver sam­ti­digt en myc­ket för­sik­tig gas­fot. Vis­ser­li­gen fick bi­len job­ba ovan­ligt hårt när vi kör­de den, men vi no­te­ra­de över 8 li­ter på dis­play­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.