Läng­tar ef­ter mjuk fjäd­ring

Allt Om BILAR - - Provkörning -

TEST­BI­LEN ÄR UT­RUS­TAD med ad­ap­tivt sport­chas­si som kan stäl­las i sport- el­ler kom­fort­lä­ge. Men det ska är­ligt sä­gas att man läng­tar ef­ter ­mju­ka­re fjäd­ring när kur­vor­na tar slut. Fy­ra vux­na sit­ter be­kvämt i bi­len, men san­sa­de fö­ra­re bör väl­ja stan­dardchas­sit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.