I lin­je med kon­kur­ren­ter

Allt Om BILAR - - Provkörning -

360 LI­TER RYMS i skuf­fen och det är un­ge­fär i lin­je med vad kon­kur­ren­ter­na i klas­sen har att er­bju­da. Fäl­ler man bak­sä­tet ryms to­talt 1200 li­ter i bi­len. Ett prak­tiskt 40:20:40 del­bart bak­sä­te finns till bi­len men det är till­val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.