Blir snabbt rik­tigt dyr

Allt Om BILAR - - Provkörning -

TYSK GE­DI­GEN KVA­LI­TETS­KÄNS­LA föl­jer med på kö­pet. Men en 1-se­rie blir snabbt dyr. Väl­jer man till au­to­mat­lå­da, fyr­hjuls­drift och li­te ex­tra­ut­rus­ning bör­jar en 120d när­ma sig 350 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.