CX-5 HA­DE BE­HÖVT STÖR­RE FÖR­ÄND­RING

BARCELONA. Nu upp­da­te­rar Maz­da sin crosso­ver CX-5 som först rul­la­de ut 2012. Vi möts av en hel rad för­änd­ring­ar, främst un­der ytan – och kanske har Maz­da va­rit för för­sik­ti­ga med sin fa­ce­lift.

Allt Om BILAR - - Provkörning - TEXT: ALEX­AN­DER OL­WAN

VÅR TESTRUTT GÅR strax sö­der om Barcelona, på vind­lan­de bergs­vä­gar med his­nan­de ut­sikt över me­del­ha­vet. Men den ut­ma­nan­de vägen ger få till­fäl­len att blic­ka ut över det vack­ra land­ska­pet. Den ­ku­pe­ra­de ter­räng­en, al­la kur­vor och hår­nå­lar lik­nar en as­fal­te­rad berg- och dal­ba­na, och här får vi sät­ta bå­de chas­si, lå­da och motor på prov.

MAZ­DA HAR UPP­GRA­DE­RAT chas­sit för bätt­re styr­re­spons, och det är ab­so­lut inga pro­blem att få bi­len runt de hår­da bö­jar­na. Det går att pro­vo­ce­ra gans­ka myc­ket in­nan bi­len pro­te­ste­rar. CX-5 har ett tryggt och sta­bilt upp­trä­dan­de, tack va­re den gans­ka hår­da fjäd­ring­en. Bi­len är fyr­hjuls­dri­ven, men Maz­dan är in­te byggd för ter­räng. Här finns ing­et reglage för ter­räng­lä­ge el­ler låsta dif­far. I stäl­let är det 27 sen­so­rer som av­gör hur myc­ket kraft som går till hju­len. CX-5 är byggd för as­falt. Och de gång­er vi mö­ter li­te ojäm­na­re

»

PRIS: 305 900 kro­nor.

GA­RAN­TI­ER: 10 år/ 15 000 mil (3 år ny­bil + 7 år för­längd kom­po­nent­ga­ran­ti), 3 år vagn­ska­da, 12 år rost, 3 år lack, upp till 10 års as­si­stans. MOTOR: Fyr­cy­lind­rig die­sel.

CY­LIN­DER­VO­LYM: 2 195 cc. EF­FEKT: 150 hk. VRID­MO­MENT: 380 Nm vid 1800-2600 varv/mi­nut.

KRAFTÖ­VER­FÖ­RING:

Sex­väx­lad ma­nu­ell.

BRÄNS­LE­FÖR­BRUK­NING:

5,2 li­ter/100 km.

CO2: 136 g/km. LÄNG­Dx­B­RED­Dx­HÖJD:

4 540 x 1 840 x 1 670 mm.

TJÄNS­TE­VIKT: 1 480 kg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.