3. FALSKT ÄG­AR­BYTE

Allt Om BILAR - - Listan -

Du säl­jer din bil som van­ligt, får be­talt, och skic­kar in lap­pen med äg­ar­byte. Ef­ter någ­ra da­gar får du med­de­lan­de från Trans­port­sty­rel­sen som sä­ger att äg­ar­byte in­te ge­nom­förts ef­tersom kö­pa­rens per­son­num­mer och adress in­te hit­tats i re­gist­ret. Det är nu elän­det bör­jar: På­min­nel­ser om p-bö­ter och träng­sel­av­gif­ter – som du är skyl­dig att be­ta­la. I prak­ti­ken krävs att du le­tar rätt på bi­len så att po­li­sen kan ta den i be­slag. Tips: An­vänd Trans­port­sty­rel­sens app som in­te ac­cep­te­rar fals­ka upp­gif­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.