Van­li­ga sätt att bli blåst i bilaffär på Bloc­ket

Allt Om BILAR - - Listan - TEXT: DA­VID JA­KOBS­SON

För­ra året sål­des över en mil­jon be­gag­na­de bi­lar i Sve­ri­ge. Ma­jo­ri­te­ten av af­fä­rer­na går till på rätt sätt. Men det finns gott om be­dra­ga­re som lu­rar bå­de säl­ja­re och kö­pa­re på peng­ar. Det bäs­ta sät­tet att skyd­da sig är att lä­ra sig hur be­drä­ge­ri­er­na ge­nom­förs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.