9. SKROT­BI­LAR

Allt Om BILAR - - Listan -

Minns ni stor­men San­dy i USA? I Sve­ri­ge finns om­kring 3 000 bi­lar som le­gat un­der vat­ten. Skrot­bi­lar­na har skep­pats till ­Bal­ti­kum där de re­pa­re­rats. Där­ef­ter har de be­sik­ti­gats in­om EU, och då har det va­rit fritt fram att säl­ja bi­lar­na även här. Of­ta kan de här bi­lar­na va­ra livs­far­li­ga, ef­tersom vik­ti­ga sä­ker­hets­funk­tio­ner som air­bags kan va­ra ur funk­tion. Även svårt krock­ska­da­de USA­bi­lar säljs som bätt­re be­gag­na­de i Sve­ri­ge. Bi­lar­na ser fi­na ut, men un­der ytan är lag­ning­ar­na då­li­ga och bi­lar­na kan sak­na de­for­ma­tions­zo­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.