6. SKRU­VAD MÄ­TA­RE

Allt Om BILAR - - Listan -

Med hjälp av en da­tor är det myc­ket en­kelt att änd­ra mä­tar­ställ­ning­en på en bil. Ett van­ligt be­drä­ge­ri är att en sko­ja­re köpt en bil med väl­digt många mil på mä­ta­ren ­bil­ligt – se­dan skru­vas mä­ta­ren till­ba­ka och bi­len säljs be­tyd­ligt dy­ra­re till en in­tet ont anan­de kö­pa­re. Ett tips är att ­kon­trol­le­ra bi­lens upp­gif­ter i Carfax, där mä­tar­ställ­ning­en från se­nas­te be­sikt­ning står noterad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.