7. NÅ­GON AN­NAN BE­TA­LAR

Allt Om BILAR - - Listan -

I år döm­des en man för ett fräckt be­drä­ge­ri där han lu­ra­de per­so­ner på de­ras bi­lar. Hans histo­ria gick ut på att han kroc­kat sin tjäns­te­bil och snabbt be­höv­de ny – som ar­bets­gi­va­ren skul­le be­ta­la. En kvin­na be­rät­tar för Syd­svens­kan att han lo­vat sät­ta in peng­ar da­gen ef­ter, 70 000 kro­nor – men i stäl­let upp­täc­ker hon att man­nen an­non­se­rat ut bi­len på Bloc­ket.se för 60 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.