8. ÄK­TA BIL – FALSK ANNONS

Allt Om BILAR - - Listan -

En rik­tigt fräck me­tod som be­dra­ga­re an­vän­der sig av är att an­non­se­ra ut nå­gon an­nans bil – med bild och allt. Be­dra­ga­ren be­gär en hand­pen­ning på någ­ra tu­sen för att hål­la bi­len. Det är näm­li­gen många som är in­tres­se­ra­de av bi­len som of­ta lig­ger ute för ett at­trak­tivt pris. När kö­pa­ren kom­mit fram möts den av en helt oför­stå­en­de bi­lä­ga­re som in­te haft en aning om att bi­len är till sa­lu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.