GUI­DE: AL­LA NYA SOM­MAR­DÄCK

Allt Om BILAR - - Sommardäcktest - TEXT: STAF­FAN SWEDENBORG

Ett däck har apel­sin­ol­ja i gum­mib­land­ning­en. Ett an­nat pas­sar per­fekt för el- och hy­brid­bi­lar. Men den störs­ta tren­den bland de nya som­mar­däc­ken är hög­pre­stan­da­däck och däck till sto­ra och små su­var. Här är de bäs­ta som­mar­däc­ken 2015 samt någ­ra av de störs­ta och vik­ti­gas­te ny­he­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.