FAL­KEN

Allt Om BILAR - - Sommardäcktest -

Pre­sen­te­rar ny­he­ten Aze­nis FK453 Run­flat som är ett ide­a­liskt däck för till ex­em­pel BMW 3och 5-se­ri­en. Däc­ket ut­lo­var bra sta­bi­li­tet i höga has­tig­he­ter och som nam­net ”run flat” an­ty­der kan det kö­ras ut­an luft om det skul­le hän­da. Finns i 9 stor­le­kar från 17 till 19 tum.

Zi­ex ZE914 Eco­run är även det en ny­het och som gjor­de sin de­but som stan­dard­mon­te­rat däck på nya Volks­wa­gen Pas­sat. Däc­ket har däcksli­ta­ge­in­di­ka­to­rer och finns i 106 di­men­sio­ner från 12 till 18 tum.

Fal­ken Aze­nis FK453 Run­flat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.