GOODY­E­AR

Allt Om BILAR - - Sommardäcktest -

Goody­e­ar är den till­ver­ka­re med flest AA-märk­ta däck­stor­le­kar på mark­na­den. Inga ny­he­ter men väl fle­ra kän­da och på­lit­li­ga däck som Ef­fi­ci­ent

Grip Com­pact (C/B), är fram­ta­get för mind­re bi­lar och finns i 26 stor­le­kar. Ef­fi­ci­en­tGrip SUV är ett grönt däck, sär­skilt ut­for­mat för suv och 4x4-for­don. Däc­kets ”Fu­el Sa­ving Te­ch­no­lo­gy” ger läg­re bräns­le­för­bruk­ning och läg­re CO2­ut­släpp. Ef­fi­ci­en­tGrip suv pas­sar ett brett ut­bud av suv/4x4-for­don, från de störs­ta mo­del­ler­na till smind­re su­var. Däc­ket finns i 23 stor­le­kar från 16 till 19 tum. Testvin­na­ren Ef­fi­ci­en­tGrip Per­for­man­ce som nu fun­nits i tre år har däck­märk­ning­en B/A och finns i 42 stor­le­kar från 14 till 18 tum. Ut­ö­ver det­ta finns däc­ket i åt­ta stor­le­kar (16 och 17-tum) som fått A/A-märk­ning Det däc­ket samt ult­ra­hög­pre­stan­da­däc­ket Eag­le F1 Asym­metric 2 är po­pu­lä­ra däck med ett A-klas­sat våt­grepp. Däc­ket finns i 78 stor­le­kar som spän­ner från 16 till 20 tum. För SUV och 4x4-for­don finns Ef­fi­ci­en­tGrip men ock­så Eag­le F1 Asym­metric SUV. Eag­le F1 Asym­metric SUV är ett pre­stan­da­däck för suv och 4x4-bi­lar. Däc­ket lo­var bra han­te­rings­för­må­ga på vå­ta vägar. Eag­le F1 Asym­metric suv finns i 14 stor­le­kar från 17 till 21 tum.

Firesto­ne Multi­hawk 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.