DUN­LOP

Allt Om BILAR - - Sommardäcktest -

Här finns ett brett ut­bud och många ny­he­ter. En är Stre­etRe­spon­se2 som kom för­ra året och har ett ut­veck­lat möns­ter som bi­drar till ökat grepp och sta­bi­li­tet på tor­ra vägar. För bätt­re våt­grepp och mins­kad risk för vat­ten­pla­ning har däc­ket bre­da mitt­ka­na­ler och en op­ti­me­rad gum­mib­land­ning. B-märk­ning för våt­grepp och C för rull­mot­stånd/bräns­le­ef­fek­ti­vi­tet. Däc­ket finns i 13, 14 och 15 tum.

Sport BluRe­spon­se har be­ty­get A/A och finns i 55 stor­le­kar från 14 till 17 tum. Ut­ö­ver pre­stan­da­däc­ket Sport Maxx RT som finns i 75 stor­le­kar från 16 till 22 tum finns även

Sport Maxx Ra­ce som är ett ba­nin­rik­tat gat­däck för pre­stan­da­bi­lar. I däc­kets yt­la­ger finns ara­mid­fib­rer som även an­vänds i skott­säk­ra väs­tar för max­i­mal styr­ka och är myc­ket vär­metå­ligt. Sport Maxx Ra­ce har en asym­met­risk möns­ter­de­sign och finns till­gäng­ligt i 75 stor­le­kar, från 19 till 21 tum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.