CON­TI­NEN­TAL

Allt Om BILAR - - Sommardäcktest -

Har två sto­ra ny­he­ter i år. Först Con­ti.eCon

tact som är ut­veck­lat spe­ci­ellt för el- och hy­brid­for­don. Däc­ket med det ab­so­lut lägs­ta rull­mot­stån­det, säk­ra kö­re­gen­ska­per och med högs­ta gra­de­ring på däck­märk­ning­en A/A.

Con­tiSi­lent är ing­et däck men är en ljud­däm­pan­de funk­tion i däck för att sän­ka däckoch väg­bul­ler i bi­len. Tek­no­lo­gin byg­ger på att en po­ly­u­re­tankär­na är mon­te­rad i däc­ket som ab­sor­be­rar och mins­kar ljud­vå­gor och vib­ra­tio­ner. Tek­no­lo­gin le­ve­re­ras i dag till bland an­nat Au­di RS6 och RS7. Hos Con­ti­ne­tal har

Pre­mi­umCon­tact 5 fått höga be­tyg i däck­tes­ter för som­ma­ren 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.