BRIDGESTO­NE

Allt Om BILAR - - Sommardäcktest -

Fick ti­digt be­ty­get A för sitt däck Eco­pia bå­de vad gäl­ler väggrepp i vått väg­lag och för driv­me­del­sef­fek­ti­vi­tet i så­väl Eu­ro­pa som i Ja­pan. Däc­ket har ut­veck­lats med en så kal­lad na­no­tek­nik. Däc­ket Po­ten­za S001 kom så sent som för­ra året och är ett ­hög­pre­stan­da­däck med en avan­ce­rad ­asym­met­risk möns­ter­de­sign och spor­ti­ga egen­ska­per på bå­de vått och torrt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.