MICHE­LIN

Allt Om BILAR - - Sommardäcktest -

Miche­lin in­tro­du­ce­rar nya La­ti­tu­de Sport 3 till su­var. Bland an­nat är nya Porsche Macan ut­rus­tad med det se­nas­te SUV-däc­ket pas­san­de 18, 20 el­ler 21-tums­fäl­gar. Även BMW har däc­ket på X5, då på si­na 18-tums­fäl­gar och nya Vol­vo XC90 på 19- och 20-tums­fäl­gar. Un­der sitt förs­ta för­sälj­nings­år kom­mer däc­ket att fin­nas i 39 di­men­sio­ner, från 17 till 20 tum. Nya Pi­lot Su­per Sport i 21 tum har ut­veck­lats för att pas­sa nya BMW X5 M och X6 M.

Pi­lot Sport 3 som även fanns för­ra året är ett däck med bra våt­grepp med god livs­längd. Däc­ket är av­sett för käc­ka stads­bi­lar och har god­känts för ori­gi­nal­mon­te­ring på ex­em­pel­vis Au­di A5 och Mer­ce­des E AMG. Till den som vill ha spor­tigt väggrepp ­re­kom­men­de­ras Pi­lot Sport Cup 2 som är ut­veck­lat för hög­pre­stan­da­bi­lar. Däc­ket finns till bland an­nat Fer­ra­ri 458 Spe­ci­a­le, Mer­ce­des SLS AMG Black Se­ri­es och Porsche 918 Spy­der. Däc­ket till­ver­kas med sam­ma tek­no­lo­gi som an­vänds för täv­lings­däck och har ett bäl­te med Ara­mid­fib­rer som för­stärk­ning. Ett kanske mer nor­malt däck som pas­sar de fles­ta bi­lar är Ener­gy Sa­ver+ och som kom för tre år se­dan och finns i 57 di­men­sio­ner. Till sist en lång­kö­ra­re – Pri­ma­cy 3 som finns i 38 di­men­sio­ner och pas­sar en fälg­di­a­me­ter från 15 till 18 tum. Däc­ket har bra våt­grepp, lång livs­längd och ett lågt rull­mot­stånd. Sit­ter of­ta på stör­re, tyng­re och mo­tor­star­ka­re ­per­son­bi­lar som till ex­em­pel Vol­vo V70, Mer­ce­des etc.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.