KU­MO

Allt Om BILAR - - Sommardäcktest -

Som­mar­pro­gram­met öpp­nar med ny­he­ten

So­lus HS51 som är ett däck med god kom­fort och go­da brom­se­gen­ska­per sam­ti­digt som det är slit­starkt. Ecowing ESO01 KH27 kom för två år se­dan och kan upp­vi­sa bra brom­se­gen­ska­per på vå­ta väg­ba­nor. Har även egen­ska­per som lågt rull­mot­stånd, vil­ket hål­ler ne­re bräns­le­för­bruk­ning och ­ljud­ni­vå. Ett spor­ti­ga­re däck är Ecs­ta le

Sport KU39 de­sig­nat för ag­gres­si­va­re ­kör­ning och har ett ut­märkt väggrepp och sta­bi­li­tet i hög­re far­ter. Däc­kets has­tig­hets­in­dex är Y vil­ket be­ty­der 300 km/tim. Till SUV, pick-up och vans finns KL51 SUV

4x4 som även det är ett slit­starkt däck med ett sym­met­riskt däck­möns­ter som ska ge ett bra grepp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.