SA­VA

Allt Om BILAR - - Sommardäcktest -

Har till­för­lit­li­ga däck till rim­li­ga pri­ser ut­an att för den sa­kens skull tum­ma på kva­li­te­ten.

In­ten­sa hp är ett hög­pre­stan­da­däck och har en däck­kon­struk­tion som till­sam­mans med en op­ti­me­rad möns­ter­de­sign och den se­nas­te si­li­ka­gum­mib­land­ning­en ger lång livs­längd kom­bi­ne­rat med hög prestan­da. Däc­ket finns i 29 stor­le­kar från 14 till 16 tum.

In­ten­sa uhp finns i 22 stor­le­kar från 16 till 19 tum. Till suv finns In­ten­sa SUV och i 4 stor­le­kar från 16 till 18 tum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.