PLUS:

Allt Om BILAR - - Beg-bil -

+ KOM­FOR­TEN. Au­di A4 är en skön bil att åka i. Och All­ro­ad­ver­sio­nen är kanske än­nu li­te skö­na­re med sin läng­re fjäd­rings­väg. + DE­SIG­NEN. Den här bi­len ser gans­ka rå ut med si­na hasp­lå­tar och skärm­bred­da­re. Men sam­ti­digt so­fisti­ke­rad och rätt ex­klu­siv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.