SE UPP MED:

Allt Om BILAR - - Beg-bil -

! STRUL. Den se­nas­te ge­ne­ra­tio­nen av Swift ver­kar hål­la god kva­li­tet, det finns få rap­por­ter om bi­lar som drab­bats av all­var­li­ga­re pro­blem. En del bi­lar har haft stru­lan­de bak­brom­sar och någ­ra märk­li­ga pro­blem med bat­te­ri­er som tar slut snabbt har ock­så fö­re­kom­mit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.