PLUS:

Allt Om BILAR - - Beg-bil -

+ KÖR­GLAD. Swift är en pigg bil som har hyl­lats av många för si­na in­bju­dan­de kö­re­gen­ska­per. + PRIS­VÄRD. Det­ta är en pris­värd bil som be­gag­nad och man får myc­ket för si­na peng­ar. An­stän­dig ut­rust­ningsni­vå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.