Trivs när det blir kur­vigt

Allt Om BILAR - - Klassikern -

SAAB:s äld­re mo­del­ler bru­kar för­knip­pas med kör­gläd­je trots en mått­lig mo­to­ref­fekt och den­na är ing­et un­dan­tag. Den säv­li­ga ac­ce­le­ra­tio­nen gör den knap­past till en röd­ljusra­ket men så fort vägen bör­jar svänga går det att kö­ra for­ta­re än med många mo­der­na bi­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.