Blev myc­ket po­pu­lär som ral­ly­bil

Allt Om BILAR - - Klassikern -

SAAB 96 till­ver­ka­des mel­lan 1960 och 1980 och var från bör­jan be­styc­kad med en två­takts­mo­tor. Den­na er­sat­tes 1968 med en mo­di­fi­e­rad V4-motor från Ford. Mo­del­len blev myc­ket po­pu­lär som ral­ly­bil där fram­förallt Erik Carls­sons fram­gång­ar gjor­de att bi­len blev en för­sälj­nings­fram­gång in­ter­na­tio­nellt. Bi­len sål­des även som sju­sit­sig kom­bi­mo­dell, SAAB 95.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.