För­står in­te hö­ger­re­geln

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

8I Sve­ri­ge för­står näs­tan inga fö­ra­re hö­ger­re­geln! Det­ta sker he­la ti­den i vil­la­om­rå­den, par­ke­ring­ar och på små­vä­gar. Äld­re fö­ra­re kan det­ta myc­ket bätt­re, me­dan yng­re in­te alls re­spek­te­rar den. De fles­ta fö­ra­re tror att det be­ty­der att man kör på hö­ger si­da!

Pa­trik Falk SAMU­EL: Ab­so­lut, ett om­rå­de där det be­hövs ex­tra un­der­vis­ning. Om ing­et väg­mär­ke an­vi­sar an­nat så är det hö­ger­re­geln som gäl­ler i kors­ning­ar. Vägens bredd, typ av for­don om det är en fyr­vägs el­ler T-kors­ning har ing­en be­ty­del­se. Det är hö­ger­re­geln som gäl­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.