Läm­na fö­re­trä­de

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

3Är det så att jag ba­ra be­hö­ver stan­na för gå­en­de vid över­gångs­stäl­le och in­te cy­klis­ter, för­ut­satt att dom in­te går med cy­keln ?

Alex­an­der SAMU­EL: Man ska läm­na fö­re­trä­de åt cyk­lan­de/fö­ra­re av mo­ped klass II på cy­kel­ba­na. Dess­utom ska man iakt­ta­ga väj­nings­plikt ef­ter cir­ku­la­tions­plats/väg­kors­ning mot cyk­lan­de/fö­ra­re av mo­ped klass II som är ute på/skall fär­das ut på obe­va­kad cy­kelö­ver­fart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.