Ett fast sken

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

4Vad gäl­ler lju­set fram­till. Skall det va­ra fast sken, el­ler får det va­ra blin­ka­de ljus? Var­för gör po­li­sen inga in­gri­pan­den om det mås­te va­ra fast sken?

Häls­ning­ar Lars Erik SAMU­EL: Lju­set fram ska ha ett fast sken. Oskyd­da­de tra­fi­kan­ter är en ut­satt grupp i tra­fi­ken och det är själv­klart att vi bör ha en hög pri­o­ri­tet när vi ser över som i det­ta fall cy­klis­ter be­te­en­de i tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.