Får in­te drop­pa

4

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Min motor läc­ker ol­ja, hur be­dö­mer ni det? Är läc­kage alls okej?

Alex MOR­GAN: Det är ald­rig bra att det läc­ker ol­ja från mo­torn då ol­jan på­ver­kar bå­de mil­jön och tra­fik­sä­ker­he­ten ne­ga­tivt. Var­je drop­pe ol­ja är skad­lig för mil­jön och spe­ci­ellt för de or­ga­nis­mer och fis­kar som le­ver i sjö­ar och vat­ten­drag. Ol­ja som drop­par från en motor har även en ne­ga­tiv på­ver­kan på tra­fik­sä­ker­he­ten, sär­skilt för cy­klis­ter, mo­pe­dis­ter och mo­tor­cy­klis­ter. Det är många av des­sa tra­fi­kan­ter som kört om­kull på grund av ol­ja på vägen och sär­skilt halt blir det när det reg­nar på den ol­ja som drop­pat på vägen. En ti­di­ga­re un­der­sök­ning gör gäl­lan­de att ba­ra i Stock­holm läc­ker det ut mo­tor­ol­ja från bi­lar­na mot­sva­ran­de fle­ra ful­las­ta­de tank­bi­lar per år. Men vid kon­troll­be­sikt­ning­en un­der­känns ol­jeläc­ka­get från mo­torn först när ol­jan

drop­par.

MOR­GAN ISACS­SON ALLT OM BI­LARs ex­pert på bil­be­sikt­ning

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.