Bäst däck på bak­hju­len

5

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Fick punk­te­ring på ena bak­däc­ket, och köp­te ett nytt. Det är sam­ma di­men­sion som öv­ri­ga hjul, sam­ma mär­ke, men in­te sam­ma möns­ter. Vad sä­ger ni om det?

Eva MOR­GAN: Om bi­lens däck har oli­ka möns­ter spe­lar ing­en roll vid kon­troll­be­sikt­ning­en. Där­e­mot kon­trol­le­rar vi om det är dub­ba­de och odub­ba­de däck blan­dat samt möns­ter­dju­pet. Re­kom­men­da­tio­nen är att man har li­ka fab­ri­kat och typ på däc­ken som sit­ter på sam­ma ax­el och man bör in­te hel­ler blan­da däck som är myc­ket oli­ka slit­na. Det vik­ti­ga är att de bäs­ta däc­ken ska mon­te­ras på bak­hju­len och det gäl­ler oav­sett vil­ken ax­el som är dri­van­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.