By­ta bå­da si­dor?

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

8Jag har en Saab 900 års­mo­dell 98 som jag be­hö­ver by­ta ena fram­fjä­dern på. Jag skul­le nu vil­ja ve­ta om man be­hö­ver by­ta på and­ra si­dan ock­så? Tänk­te att det kanske på­ver­kar väge­gen­ska­per­na om man ba­ra by­ter på ena si­dan.

Pe­ter JO­NAS: Helt rätt, vi re­kom­men­de­rar alltid att by­ta på bå­da si­dor för att bi­lens chas­si in­te skall få oli­ka höjd på hö­ger och väns­ter si­da. Det på­ver­kar såklart hur bi­len upp­för sig på vägen och kan få den att dra snett vil­ket man såklart vill

und­vi­ka.

JO­NAS CARLSSON ALLT OM BI­LARs me­ka­ni­ker­ex­pert

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.