Kol­la med an­nan verk­stad Sök på Youtu­be

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

1Har köpt en ny Golf Sportsvan med DSG7, 125 hk. Vid var­je kall­start hörs en kraf­tig ir­ri­te­ran­de oljud. VW sä­ger att det är ett ström­nings­ljud och or­sa­kar ing­en skada på kom­po­nen­ter. Det går in­te att re­pa­re­ra. Skall jag god­kän­na det­ta på en ny bil?

Jo­sef Fal­fors JO­NAS: Du kan ju vän­da dig till en an­nan auk­to­ri­se­rad verk­stad än den du va­rit på och se om de har en an­nan syn på sa­ken. Om in­te så tyc­ker jag åt­minsto­ne du ska krä­va ett kvit­to på att bi­len va­rit in­ne och dokumenterat ditt kla­go­mål. OM det hän­der nå­got i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.