Ba­ra vär­me på ena si­dan

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

7Har en BMW Z4 års­mo­dell 2003 ut­an AC, ba­ra van­lig vär­me. Det kom­mer näs­tan ing­en vär­me på hö­ger si­da i kupen, ba­ra kal­luft. Men bra med vär­me till väns­ter vid fö­rar­plat­sen. Vad kan det be­ro på? Frå­ga­de på BMW­verk­stan men dom ha­de ing­et svar.

Erik JO­NAS: Om det är ecc el­ler acc (sam­ma sak) på bi­len, dvs ett kli­mat­sy­stem där du med en knapp­sats re­gle­rar vär­me och luft­för­del­ning i ku­pén och in­te med hjälp av ma­nu­el­la vred, så gis­sar jag att den ena steg­mo­torn i sy­ste­met har lagt av. Då får man by­ta den och se­dan ut­fö­ra en ka­libre­ring av sy­ste­met. Bru­kar va­ra gans­ka trångt och pilligt att kom­ma åt och öm­tå­li­ga kom­po­nen­ter så är du in­te van bil­me­ka­ni­ker själv re­kom­men­de­rar jag att du lå­ter en verk­stad ut­fö­ra ar­be­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.