Vi­bre­rar vid 3000 varv

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

2Jag har köpt en BMW M3 e46 års 2001 med SMG-lå­da. Bi­len går jät­te­bra och allt men har ny­li­gen märkt när jag var­var motor på tom­gång så ­vi­bre­rar det mest vid 3000 varv och li­te ef­ter det. Vad kan det be­ro på?

Tahir

JO­NAS: Det­ta är dessvär­re helt omöj­ligt att sva­ra på ut­an att ha prov­kört bi­len el­ler lyss­nat på olju­det själv. Vänd dig till en verk­stad som kan stäl­la en di­a­gnos. Så det in­te för­vär­ras och ska­dar någon­ting i motor el­ler lå­da i onö­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.