Hej! Visst tit­tar du för­bi?

Allt Om BILAR - - Ny Teknik -

ÅRETS NY­HE­TER för Ski-Doo och Lynx (2016), Can-Am och Sea-Doo (2015) från BRP rul­lar ute på vä­gar­na. Ta chan­sen att kol­la in vå­ra klass­le­dan­de mo­del­ler och till­be­hör när vi stan­nar till hos vå­ra BRP-åter­för­säl­ja­re! Och mis­sa in­te täv­ling­ar­na med chans att VIN­NA din nya Lynx- el­ler Ski-Doo-snö­sko­ter – el­ler ett VIP-pa­ket för 2 per­so­ner till fins­ka ral­lyt!

Mer in­for­ma­tion, tur­né­plan m.m. hit­tar du på brp-tour.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.